Akademik Kadro

Öğretim Üyeleri Telefon E-Posta Adresi
(216) 777 4950 (Santral)
Prof. Dr. Gülden SINMAZIŞIK (216) 777 4982 gsinmazisik@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Nazan ATALAN ÖZLEN (216) 777 4974 nazan.atalan@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Meral YÜKSEL (216) 777 4965 meralyuksel@marmara.edu.tr
Doç. Dr. Ayliz VELİOĞLU ÖĞÜNÇ (216) 777 4964 avogunc@marmara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi A. Bülent DEMİRBAŞ (216) 777 4983 bdemirbas@marmara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nuran AKYURT (216) 777 4978 nakyurt@marmara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Naziye ÖZKAN (216) 777 4970 nozkan@marmara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÇAKIR (216) 777 4966 ncakir@marmara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÖZBEYLİ (216) 777 4971 dilekozbeyli@marmara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Merve BACANAK (216) 777 4968 merve.bacanak@marmara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin AYDEMİR (216) 777 4972 sezgin.aydemir@marmara.edu.tr
Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Ayşe Gül AYFER KÖSE (216) 777 4979 aysegul.kose@marmara.edu.tr
Öğr. Gör. Hülya GÜÇLÜ (216) 777 4967 hulya.sahin@marmara.edu.tr
Öğr. Gör. Murat BALIKCI (216) 777 4980 muratbalikci@marmara.edu.tr
Öğr. Gör. Fidan KÜDÜR ÇIRPAN (216) 777 4976 fidan.kudur@marmara.edu.tr
Teknikerler
Sağ. Tek. Asiye Orhan BEŞİRİK (216) 777 4983  
Sağ. Tek. M. Hakan ALBAYRAK (216) 777 4981 hakan.albayrak@marmara.edu.tr
Sağ. Tek.  Asu GÜRER (216) 777 4977 asu.gurer@marmara.edu.tr
Sağ. Tek. Zuhal ATALAY (216) 777 4969 zuhal.atalay@marmara.edu.tr
 Üniversitenin Diğer Birimlerinde Görevli Olan Personel
Öğr. Gör. Dr. Nurcan ŞENER Atatürk Eğitim Fakültesi’nde görevli
Uzm. Reyhan ÇETİNKAYA Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görevli

Bu sayfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından en son 26.06.2020 12:15:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM